ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲೇ...

- ಡಿ. ಸಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ
ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲೇ ಚುಕ್ಕಿ ಬೆಳಕಿನ ಜಾಡು
ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಯಿತೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು ||
ಹಸಿರೆಲೆ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿಗೆ
ಮುರಿದು ಹೋಯಿತೆ ಈಗ ಆ ಚಿಕ್ಕಿ ಗೂಡು

ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ತೊನೆದು ತೂಗಿದ ಪ್ರೀತಿ
ಹರಿದು ಚುರಾಯಿತೆ ಎದೆಯ ಒಲವಿನ ಬೀಡು
ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದೊತ್ತಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿ
ಕಾಡಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತ ನನ್ನ ಪಾಡು

ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೆ ವಲಸೆ ಗೂಡು ತೊರೆದ ಹಕ್ಕಿ
ಸೇರಿ ಹೋಯಿತೆ ನೀಲಿ ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ ಹಾಡು
ಕಾಡ ನೆನಪಿಗೆ ಹಿಂಡಿ ತೆವಳುತಿದೆ ಜೀವ
ಮುಂದೆ ಬಯಲು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತು ಕಾಡು ಮೇಡು

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=7Dtnw2nrKTs
English lyrics:
http://madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/07/tappi-hoyitalle-chukki.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.