ಸುಮ ಸುಂದರ...

- ಸ. ಶಿ. ಮರುಳಯ್ಯ
ಸುಮ ಸುಂದರ ತರುಲತೆಗಳ ಬೃಂದಾವನ ಲೀಲೆ
ಸುಪ್ರಭೋಧ ಚಂದ್ರೋದಯ ರಾಗರುನ ಜಾಲೆ ||
ಗಿರಿ ಸಿರಿ ಬಣ ಸಂಚಾರಿಣಿ ತುಂಗಾಜಲ ನೀರೆ
ಧಲ ಧಲ ಧಲ ಮೆದು ಹಾಸದಿ ಗಾನ ಸೂಕ್ತಲೋಲೆ

ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಬಯಲು ನಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ
ವಂಗ ವಿಷಯ ಬೃಂಗವೇ ಧವಳ ಗಿರಿಯ ಶೃಂಗವೇ
ಕಾವೇರಿ ಗೋದಾವರಿ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸಿಂಧುವೇ

ಶತ ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಗುಪ್ತಗಾಮಿ ಚೇತನವೇ
ಋತು ಋತುವಿಗು ಹೂವಾಗಿ ಫಲವಾಗುವ ತನಿರಸವೇ
ಚಿಲಿಪಿಲಿಯಂತ ಮೋದದಿ ನಲಿದುಲಿವ ಕೂಜನವೇ
ಮಧುರ ಮಂದಾನಿಲ ಸೌಗಂಧದ ಸಿರಿ ಪರಿಮಳವೇ

ನಸು ಹಸುರಿನ ಹಿಮ ಮಣಿಯೇ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಮೆಲುದನಿಯೇ
ಬಿರಿದ ಮುಗುಳ ಬಿಂಕವೇ ತೆರೆದ ಸೋಗೆ ನರ್ತನವೇ
ನಿರ್ಭರ ನಿಚ್ಚರಣಿಯ ಜಲಪಾತದ ಗಿರಿ ಗರ್ಜನೆಯೇ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=KnomwLjLYDM
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/09/suma-sundara.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.